Pubu:Alikuraan

Diyila Dagbani Wikipedia

Paajinima din pu do di ko "Alikuraan"

Din' doli ŋɔ 118 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 118 laasabu ni.