Pubu:Alikuraan

Diyila Dagbani Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Yaɣa din pu do di ko "Alikuraan"

Din' doli ŋɔ 118 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 118 laasabu ni.