Yuŋ' Suurili

Diyila Dagbani Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Yuŋ' Suurili
sura
Zuliya wuhibuالليل Mali niŋ
Yuli kana (Japan zuliya) sabbu niよる Mali niŋ
Named afternight Mali niŋ
Be lɛbigili zuliya nima ni92. The Night, Q31204765 Mali niŋ
Tuuli ballilaribanchi Mali niŋ

Yuŋ' Suurili (Al-Layl ٱللَّيْل)[1]

Suurili ŋɔ maa wuhirila kali mini binnamda sunsuuni, ni ninsala bahigu ni yεn ti nyɛ shɛm n-zaŋ jɛndi o tuuntumsa, ni Naawuni ni wolgi binyɛra din viɛla ni din bi viɛla shɛm.

Aaya nima[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Aaya nima:[2]

 • 1. M (Mani Naawuni) po yuŋ, di yi ti zibgi.
 • 2. N-lahi po wuntaŋ ni, di yi ti neei.
 • 3. Yaha! M (Mani Naawuni) po binshɛɣu din nam doo ni paɣa.
 • 4. Achiika! Yi tuuntumsa nyɛla koŋkoba.
 • 5. Amaa! Ninvuɣu so ŋun ti pini, ka zo Naawuni.
 • 6. Ka ti yɛlimaŋli ni yɛltɔɣa suŋ (Laa’ilaaha illallahu).
 • 7. Tɔ! Ni baalim, Ti (Tinim’ Naawuni) ni balgi faako soli n-ti o.
 • 8. Yaha! Amaa! Ŋun ti niŋ biɛm, ka o nini tiɣi o buni (ka che Naawuni dolibu).
 • 9. Ka labsi yɛltɔɣa suŋ maa ʒiri.
 • 10. Tɔ! Ni baalim, Ti ni balgi miisim soya n-ti o.
 • 11. O mi liɣiri ku niŋ o anfaani, o yi yɛn kpe hallaka (buɣum) ni.
 • 12. Achiika! Dolsigu bela Ti (Tinim’ Naawuni) sani.
 • 13. Yaha! Chiyaama mini Dunia nyɛla Ti dini.
 • 14. Dinzuɣu, mani (Muhammadu) niŋdi ya la wa’azu ni yi zom buɣum shɛli din dabri dabɛm.
 • 15. So ku kpe li naɣila zuɣubɛɣulana.
 • 16. Ŋun labsi Chiyaama ʒiri, ka lԑbi biri.
 • 17. Yaha! Ni baalim, ninvuɣu so ŋun zɔri Naawuni (ti toondana Abubakar) ni niŋ li katiŋa.
 • 18. Ŋuna n-nyɛ ŋun tiri o liɣiri, ka niŋdi li kasi.
 • 19. So mi n-kani o sani mali ni’ima shɛli ka bɛ ni bɔri di sanyoo o sani.
 • 20. Naɣila o Duuma So Ŋun dula yɛdda bobu zuɣu.
 • 21. Yaha! Ni baalim, O ni saɣi ti (bɛ ni yɛn ti yo o sam shɛli maa)

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Bachigahinda Din Be Dagbanli Kur'aani Puuni. The Noble Qur'an: Translation of the Meanings (Dagbani language).
 2. Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Dagbani translation, by Muhammad Baba Gutubu.