Pubu:Musulunsi

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni

Musulunsi: Islam

Pubu yaɣi shɛli

Pubu yaɣili ŋɔ ni mali shɛŋa m-bɔŋɔ 2 ŋmahi-pu, ka ŋa yi 2 n-laɣim.

A