Tiŋgbani Damli Suurili

Diyila Dagbani Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Tiŋgbani Damli Suurili
sura
Name in kanaじしん Mali niŋ
Has edition or translation99. The Shaking, Q31204770 Mali niŋ
Language of work or nameArabic Mali niŋ

Tiŋgbani Damli Suurili (Az-Zalzalah ٱلزَّلْزَلَة)[1]

Suurili ŋɔ maa wuhirila Chiyaama dali tiŋgbani damli ni yɛn ti nyɛ shɛm, ni bɛ ni yɛn ti yo sokam o tuuntumsa sanyoo shɛm.

Aaya nima[mali niŋ | di nyabili mali niŋ]

Aaya nima:[2]

  • 1. Bɛ yi ti dam tiŋgbani di dambu (din nyε Chiyaama yiɣisibu dini).
  • 2. Ka tiŋgbani yihi di ʒilitibsa na.
  • 3. Ka ninsala yɛli: “Bo n-leei mali li (ka di ti damdi lala).”
  • 4. Dindali ka di (tiŋgbani maa) yɛn ti tɔɣisi di lahibaya ni nyɛ shɛli.
  • 5. Kadama a Duuma n-nyɛ Ŋun ti li saɣisigu (ni di tɔɣisi yɛltɔɣa maa).
  • 6. Dindali ka ninsalinim’ yɛn ti yiɣisi ka nyɛla koŋkoba, ni bɛ ti zaŋ bɛ tuuntumsa wuhi ba.
  • 7. Dinzuɣu ŋun tum viɛnyɛla shɛli din pɔrlim paai moʒi (bee salinsaa), o ni nya li.
  • 8. Ŋun mi tum tuumbiɛɣu din pɔrlim paai moʒi (bee salinsaa), o ni lahi nya li.

Kundivihira[mali niŋ | di nyabili mali niŋ]

  1. Bachigahinda Din Be Dagbanli Kur'aani Puuni. The Noble Qur'an: Translation of the Meanings (Dagbani language).
  2. Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Dagbani translation, by Muhammad Baba Gutubu.