Tiin Suurili

Diyila Dagbani Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Tiin Suurili
sura
Name in kanaいちじく Mali niŋ
Has edition or translation95. The Fig, Q31204764 Mali niŋ
Language of work or nameArabic Mali niŋ

Tiin Suurili (At-Teen ٱلتِّين)[1]

Suurili ŋɔ maa wuhirimi ni binshɛɣu din tabi Adiini bi bahiri yoli, amaa! Din kam pa Adiini, di ʒɛmana yɛn ti yɛɣimi, ka di lahi kani.

Aaya nima[mali niŋ | di nyabili mali niŋ]

Aaya nima:[2]

  • 1. M (Mani Naawuni) po Tiin mini Zaituun.
  • 2. Yaha! M-po Sainaa’a zoli (Annabi Musa ni daa tɔɣisi yɛltɔɣa ni Naawuni zoli shɛli zuɣu la).
  • 3. Yaha! M-po tiŋ’ shɛli din mali suhudoo ŋɔ maa (Maka).
  • 4. Achiika! Ti (Tinim’ Naawuni) namla ninsala, namdi shεli din vɛlim paai tariga puuni.
  • 5. Din nyaaŋa, ka Ti labsi o na, ka o ti nyɛ ŋun gbargi n-gari sokam (o kurginsim saha).
  • 6. Naɣila ninvuɣu shɛba ban ti Naawuni yɛlimaŋli, ka tum tuunsuma, tɔ! Bɛ mali laara din ka ŋmaabu.
  • 7. Din nyaaŋa, bo n-leei chɛ ka a labsi sanyoo (Chiyaama) ʒiri?
  • 8. Di ni bɔŋɔ, pa Naawuni n-nyɛ Ŋun gari ban kam zaandi fukumsi fukumsi zalibu?

Kundivihira[mali niŋ | di nyabili mali niŋ]

  1. Bachigahinda Din Be Dagbanli Kur'aani Puuni. The Noble Qur'an: Translation of the Meanings (Dagbani language).
  2. Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Dagbani translation, by Muhammad Baba Gutubu.