Yiɣi chaŋ yɛligu maŋamaŋa puuni

Din Limsiri Niriba Suurili

Diyila Dagbani Wikipedia
Din Limsiri Niriba Suurili
surah
Pahi laAlikuraan Mali niŋ
Zuliya wuhibuالغاشية Mali niŋ
Japan zuliya (yuli kana) sabbu niあっとうてきじたい Mali niŋ
Siɣili-lana yuliAlichiyama Mali niŋ
Be lɛbigili zuliya nima ni88. The Overwhelming Event, Q31204756 Mali niŋ
Balli tuma bɛi balli yulilaribanchi Mali niŋ
Tuma ŋɔ maa zaa bɛla URL maa nihttps://quran.com/88 Mali niŋ
NahingbaŋMeccan surah Mali niŋ

Din Limsiri Niriba Suurili (Al-Ghaashiyah ٱلْغَاشِيَة)[1]

Suurili ŋɔ maa wuhirila bɛ ni tiri daliri ni binshɛɣu ninsalinim’ ni nyari shɛm, ka bɛ ni bɔri ni ninvuɣu so dolsi maa haŋkali ni tooi gbaai ka dolsi.

Aaya nima[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Aaya nima:[2]

 • 1. (Yaa nyini Annabi)! Di nibɔŋɔ, din liriti ninsalinim’ nina la (Chiyaama) lahibali ka a na?
 • 2. Dindali maa ka ninvuɣu shɛba nina yɛn ba tiŋgbani ni.
 • 3. Ka di nyɛla din yɛn ti tum tuunkpɛma, ka niŋ wahala (buɣum ni).
 • 4. Di yɛn ti kpela buɣum tulli ni.
 • 5. Ka bɛ nyuhiri ba kobilnina shɛli din nyɛ kotulum.
 • 6. Bɛ ka bindirgu naɣila gabligɔhi.
 • 7. Di bi ŋmɛlinda (ninsalinima), di mi bi kuri kum.
 • 8. Dindali maa, ninvuɣu shɛba nina polo yɛn ti mali suhupiɛlli.
 • 9. Ka bɛ tuma nyɛla bɛ ni saɣi ti shɛli.
 • 10. Ka bɛ yɛn ti be Alizanda shɛli din du la ni.
 • 11. A ku wum yɛltɔɣa kaha di (Alizanda maa) puuni.
 • 12. Di puuni malila kobilnin’ shɛli din kuli zɔra.
 • 13. Ka di puuni mali gar’ shɛŋa din duhi zuɣusaa.
 • 14. Ni dama dam kopu-nima, ka bɛ zaŋ zali bɛ tooni.
 • 15. Ni dufɛmeensi din pempe taba.
 • 16. Ni bindɔhi din yɛrgi.
 • 17. Di ni bɔŋɔ, bɛ (ninsalinim’) bi lihiri bɛ (Naawuni) ni nam laakumi shɛm?
 • 18. Ka nya bɛ ni duhi sagbana shɛm?
 • 19. Ka lihi bɛ ni kpamkpa zoya shɛm?
 • 20. Ka lahi lihi bɛ ni yɛrgi tiŋgbani shɛm?
 • 22. A pala ŋun niŋdi ba talahi (ni dolsigu).
 • 23. Naɣila ninvuɣu so ŋun lԑbi biri, ka niŋ chɛfuritali.
 • 24. Ka Naawuni niŋ o azaaba din galsi.
 • 25. Achiika! Bɛ labbu shee nyɛla Ti (Tinim’ Naawuni) sani.
 • 26. Din nyaaŋa, Bɛ saliya bela Ti sani.

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Bachigahinda Din Be Dagbanli Kur'aani Puuni. The Noble Qur'an: Translation of the Meanings (Dagbani language).
 2. Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Dagbani translation, by Muhammad Baba Gutubu.