Paɣa Chɛbu Suurili

Diyila Dagbani Wikipedia
Paɣa Chɛbu Suurili
surah
Pahi laAlikuraan Mali niŋ
Japan zuliya (yuli kana) sabbu niりこん Mali niŋ
Siɣili-lana yulidivorce in Islam Mali niŋ
Be lɛbigili zuliya nima ni65. Divorce, Q31204730 Mali niŋ
Balli tuma bɛi balli yulilaribanchi Mali niŋ
Tuma ŋɔ maa zaa bɛla URL maa nihttps://quran.com/65 Mali niŋ
NahingbaŋMedinan surah Mali niŋ

Paɣa Chɛbu Suurili (At-Talaq ٱلطَّلَاق)[1]

Suurili ŋɔ maa wuhurila Naawuni zaligu din be amiliya paɣa chεbu ni, ni mara din be doo ni paɣa sunsuuni, di yi niŋ ka bɛ chɛ taba naai.

Aaya nima[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Aaya nima:[2]

 • 1. Yaa nyini Annabi! Di yi ti niŋ ka yi (Muslinnim’) yɛn chɛ paɣaba, tɔ! Yin chεliyaba ni bɛ idda. Yaha! Malimi ya idda maa dabisa laasabu ni viεnyεla, ka zonya Naawuni yi Duuma.Di yihi ya ba (paɣaba maa) bɛ yiŋsi ni (kabɛ idda dabsa na bi pali). Bɛ mi di yi (bɛ yidannima yiŋsi naɣila bɛ idda dabsa ti pali), naɣila bɛ tumla kavi tuun’ shɛli din yi polo ni. Yaha! Ŋɔ maa nyɛla Naawuni zalikpana, dinzuɣu ŋun ti kpahi yεɣi Naawuni zalikpana, tɔ! achiika! O di o maŋ’ zuanlisi. A bi mi, di yi pa shεli ka Naawuni tahi yɛli shεli nadi nyaaŋa (ka maligu niŋ).
 • 2. Dinzuɣu, Bɛ (paɣaba maa) yi ti pali bɛ idda dabsa, yin gbibi ba ni viɛnyɛla, bee ka yi chε ba ni viɛnyɛla. Yaha! Chεli ya ka yi puuni niriba ayi ban mali aadalsi di di shɛhira. Yaha! Dim ya shɛhira maa Naawuni zuɣu, dina ka bɛ mali yihiri ŋun ti Naawuni ni Zaadali yɛlimaŋli wa’azu. Yaha! Ninvuɣu so ŋun zo Naawuni, tɔ! Naawuni ni ti o yibu shee (ka o yi wahala kam ni).
 • 3. Ka O (Naawuni) lahi largi o luɣushεli polo o nibi tεhi. Yaha! Ŋun zaŋ o maŋ dalim Naawuni, tɔ! Ŋuna n-nyɛŊun yɛn saɣindi o. Achiika! Naawuni nyɛla Ŋun yɛn pali O niyya. Achiika! Naawuni zalila yεllikam ni di tariga.
 • 4. Yaha! Yi (Muslim’ paɣaba) shɛba ban bi lahi nyari bɛ sɔrlim (domin kurginsim zuɣu), yi yi zilsi, tɔ!Bɛ idda nyɛla chira ata. Lala n-nyɛ (bipuɣinsi) ban na ʒin nyabɛ sɔrlim. paɣapuhinima mi idda nyɛla, bɛ yi ti dɔɣi naai. Dinzuɣu, ninvuɣu so ŋun zo Naawuni, tɔ! O ni balgi o yεla n-ti o.
 • 5. Di nyɛla Naawuni zaligu, ka O siɣisi li n-tin ya na. Dinzuɣu, ninvuɣu so ŋun zo Naawuni, tɔ!O ni nyεhi o taali bihi, ka tibgi o laara.
 • 6. Chεli ya ka bɛ (paɣa shɛba yi ni chɛri maa) ʒini yi yiŋsi puuni ni yi nyɛŋsim tariga (hali ka bɛ idda ti naai). Yaha! Miri ya ka yi niŋ ba biɛrim domin yi zaŋ fukumsi gbibi ba. Bɛ mi yinyɛla ban mali puhi, tɔ! Yin dihimi ya ba hali ka bɛ ti dɔɣi.Di yiniŋ ka bɛ mɔɣisi yi bihi maa bihili n-tin ya, tɔ! Yin yom ya ba bɛ (mɔɣisibu) sanyoo. Yaha! Gbaami ya saawɔra yi mini ba sunsuuni ni bɛrisuŋ. Di miyiyɛn niŋ muɣisigu nzaŋ tin ya, tɔ! Ni baalim, paɣ’ so yaha n-ni mɔɣisi bia maa bihili n-ti o (doo maa).
 • 7. Ninvuɣu so ŋun mali yiko dihimi (paɣa maa ni o bia maa) o nyɛŋsim tariga, ninvuɣu so ŋun mi ka yiko, tɔ! Ŋun dihimi ni Naawuni ni kuli balgi shεli n-ti o. Naawuni bi niŋdi nyɛvuli talahi ni shɛli naɣila di yiko tariga. Ni baalim, Naawuni nyɛla Ŋun yɛn tahi faako na miisim nyaaŋa.
 • 8. Di zooiya ka tiŋgbani shɛli nim’ kpahi yεɣibε Duuma (Naawuni) ni O tuumba zaligu, ka Ti (Tinim’ Naawuni) kari ba saliya kpeeni, ka niŋ ba azaaba biɛɣu.
 • 9. Ka di lam di chɛfuritali sanyoo, ka di bahigu ti lahi nyɛ kɔhilu.
 • 10. Naawuni malila azaaba kpeeni shili n-guli ba (Zaadali). Dinzuɣu, yaa yinim’ haŋkayanim’ ban ti Naawuni yεlimaŋli! Zom ya Naawuni. Achiika! Naawuni siɣisila teebu (Alkur’aani) n-zaŋ kana yi sani.
 • 11. Onyɛla tuun’ so ŋun karindi ya Naawuni aayanim’ din be polo ni, domin o yihi ninvuɣu shεba ban ti Naawuni yεlimaŋli ka tum tuunviɛla zimsim ni n-ti niŋ neesim ni. Dinzuɣu, ninvuɣu so ŋun ti Naawuni yεlimaŋli ka tum tuunviεlli, tɔ! O (Naawuni) ni zaŋ o kpεhi Alizanda yiya din kulibona ti yɛn zɔri gindi di gbini, ka bɛ nyɛla ban yɛn ti kpalim di puuni kuli mali wɔra. Achiika! Naawuni shiri viεlgi arzichi (Alizanda) n-zaŋ ti o.
 • 12. Naawuni n-nyɛŊun nam sagbana ayɔpoin, ni tiŋgbana di tatabo, ka O zaligu sheeri di sunsuuni na, domin yi baŋ ni achiika! Naawuni nyɛla Toora binshɛɣu kam zuɣu. Yaha! Achiika! Naawuni nyɛla Ŋun gili binshɛɣu kam ni baŋsim.

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Bachigahinda Din Be Dagbanli Kur'aani Puuni. The Noble Qur'an: Translation of the Meanings (Dagbani language).
 2. Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Dagbani translation, by Muhammad Baba Gutubu.