Yiɣi chaŋ yɛligu maŋamaŋa puuni

Mɔŋbu Suurili

Diyila Dagbani Wikipedia
Mɔŋbu Suurili
surah
Pahi laAlikuraan Mali niŋ
Zuliya wuhibuالتحريم Mali niŋ
Japan zuliya (yuli kana) sabbu niきんし Mali niŋ
Siɣili-lana yuliharam Mali niŋ
Be lɛbigili zuliya nima ni66. The Prohibition, Q31204731 Mali niŋ
Balli tuma bɛi balli yulilaribanchi Mali niŋ
Tuma ŋɔ maa zaa bɛla URL maa nihttps://quran.com/66 Mali niŋ
NahingbaŋMedinan surah Mali niŋ

Mɔŋbu Suurili (At-Tahreem ٱلتَّحْرِيم)[1]

Suurili ŋɔ maa wuhirila bɛ ni gbibi biɛrisuŋ ʒiʒiinitali taba sunsuuni shɛm.

Aaya nima:[2]

 • 1. (Yaa nyini Annabi)! Bozuɣu kaa mɔŋdi a maŋ’ Naawuni ni niŋa shɛli halalsi domin a bɔria paɣaba yɛdda zuɣu. Naawuni mi nyɛla Chɛmpaŋlana, Zaadali Nambɔzobonaa.
 • 2. Achiika! Naawuni zaliya fukumsi shɛli yi ni yɛn zaŋ vulgi yi pɔri, Naawuni mi nyɛla yi Sɔŋda, Ŋuna n-lahi nyɛ Baŋda, Yɛmgoliŋga lana.
 • 3. Yaha! Saha shɛli Annabi (Muhammadu) ni daa sɔɣi yɛli o paɣaba puuni so yɛltɔɣali(ka o zaŋ yɛli o kpee), saha shɛli o ni zaŋ li yɛli, ka Naawuni mi baŋsi o (Annabi Muhammadu) li. Ka o (Annabi gba) baŋsi o di (yɛltɔɣa maa) shɛli, ka zaɣisini o yɛli o din kpalim, saha shɛli o ni ti o di lahibali, ka o (paɣa maa) yɛli: “Ŋuni n-leei ti a lahibali ŋɔ, ka o yɛli: “Baŋda (Naawuni), Ŋunmidin sɔɣi mbaŋsi ma li.
 • 4. Yi (Annabi paɣaba, Aa’isha mini Hafsat) yi niŋ tuuba n-labi Naawuni sani (dina n-nyɛ din gari), domin achiika! Yi niriba ayi maa suhiri ŋmalgi ya, amaa! Yi yi sɔŋ taba (ni yi nahimmi o), tɔ! Achiika! Naawuni n-nyɛ oSɔŋda, ni Malaaika Zibliila, ni ban ti Naawuni yɛlimaŋli puuni ninvuɣusuma, din nyaaŋa ka Malaaikanim’ (zaasa) nyɛ sɔŋdiba.
 • 5. Di yi pa shɛli, o (Annabi Muhammadu) yi chɛn ya, o Duuma (Naawuni) nyɛla Ŋun yɛn taɣi o paɣa shɛba ban gari ya, ka bɛ nyɛ Muslinnima, ban ti Naawuni yɛlimaŋli, ban filindi bɛ maŋa n-tiri Naawuni, ban niŋdi tuuba, ban jɛmdi Naawuni, ban lɔri noli, paɣa shɛba ban gbaai kpamli, n-ti pahi paɣasara.
 • 6. Yaa yinim’ ninvuɣu shɛba ban ti Naawuni yɛlimaŋli! Gum ya yi maŋa, ni yi maligu ka chɛ buɣum shɛli din dokuɣiri yɛn ti nyɛ ninsalinim’ mini kuɣa, di (buɣum maa) mali Malaaikanim’ ban bi zɔri nambɔɣu ka mali yaa, bɛ bi milgiri Naawuni zaligu, ka tumdi bɛ ni puhi ba shɛli niŋbu.
 • 7. (Ka Malaaikanim’ yɛli): “Yaa yinim’ ninvuɣu shɛba ban niŋ chɛfuritali! Di fabli ya zuŋɔ, achiiba! Bɛ yɔri ya la yi ni daa tumdi shɛli samli.
 • 8. Yaa yinim’ ninvuɣu shɛba ban ti Naawuni yɛlimaŋli! Niŋmi ya tuuba labi Naawuni sani ka di nyɛla tuuba maŋli, yi Duuma (Naawuni) nyɛla Ŋun yɛn tooi nyɛhi yi taali bihi ka chɛn ya, ka zaŋ ya kpɛhi Alizanda yili shɛŋa kuliboba ni yɛn ti zɔri gindi di lɔŋ ni, dabsi’ shɛli Naawuni ni ti ku dihi Annabi (Muhammadu) mini ban be ni ŋuna vi, bɛ neesim yɛn ti zɔrimi gindi bɛ tooni mini bɛ nudirgu zuɣu, ka bɛ yɛra: “Yaa ti Duuma (Naawuni)! Palmi ti ti neesim (haske), ka chɛ m-paŋ ti, achiika! A nyɛla Toora binshɛɣu kam zuɣu.
 • 9. Yaa nyini Annabi (Muhammadu)! Tuhimi chɛfurinim’ mini munaafichinima, ka miitaɣi ba. Yaha! Bɛ mi labbu shee n-nyɛʒahannama buɣum, di labbu shee maa mi nyɛla din be.
 • 10. Naawuni ti ŋmahinli ni ninvuɣu shɛba ban niŋ chɛfuritali (Bana n-yε): Annabi Nuhu paɣa mini Annabi Lutu paɣa, bɛ (paɣaba ayi maa) daa nyɛla ban be Ti (Tinim’ Naawuni) dabsuma puuni niriba ayi sulinsi ni, ka bɛ daa niŋ ba bilkɔŋsi, ka bɛ (bε yidaannim’ ban nyε Annabinim’ maa) bi tooi taɣi ba shɛli ka chɛ Naawuni (daazaaba), ka bɛ yɛli ba: “Kpɛm ya buɣum m-pahi ban yɛn kpe li zuɣu.”
 • 11. Ka Naawuni lahi ti ŋmahinli ni ninvuɣu shɛba ban ti yɛlimaŋli: Fir’auna paɣa (Aasiya), saha shɛlionidaa yɛli: “Yaa n Duuma (Naawuni)! Miɛm yili n-zali ma A sani Alizanda puuni, ka gu ma ka chɛ Fir’auna ni o tuuntumsa, ka gu ma ka chɛ ninvuɣu shɛba ban nyɛ zualindiriba.
 • 12. Ni Mariyam, Imraana bia so ŋun daa gu o tooni la, ka Ti (Tinim’ Naawuni) pɔbsi Ti ruhi niŋ o ni, ka o ti o Duuma (Naawuni) yɛltɔɣa mini O litaafinim’ yɛlimanli, ka daa be ninvuɣu shɛba ban filindi bɛ maŋa n-tiri Naawuni puuni.
 1. Bachigahinda Din Be Dagbanli Kur'aani Puuni. The Noble Qur'an: Translation of the Meanings (Dagbani language).
 2. Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Dagbani translation, by Muhammad Baba Gutubu.