Yiɣi chaŋ yɛligu maŋamaŋa puuni

Ŋun Nam Du Suurili

Diyila Dagbani Wikipedia
Ŋun Nam Du Suurili
surah
Pahi laAlikuraan Mali niŋ
Zuliya wuhibuالأعلى Mali niŋ
Japan zuliya (yuli kana) sabbu niしこうしゃ Mali niŋ
Siɣili-lana yulial-Ala Mali niŋ
Be lɛbigili zuliya nima ni87. The Most High, Q31204755 Mali niŋ
Balli tuma bɛi balli yulilaribanchi Mali niŋ
Tuma ŋɔ maa zaa bɛla URL maa nihttps://quran.com/87 Mali niŋ
NahingbaŋMeccan surah Mali niŋ

E-Class

Ŋun Nam Du Suurili (Al-A'laa ٱلْأَعْلَىٰ)[1]

Suurili ŋɔ maa wuhirimi ni kadama kpibu ni nyɛvuli bela Naawuni nuu ni, ka di kpibu lahi nyɛ payapaya. Lala n-lahi nyɛ li, ka zuɣusuŋlana ti yɛn beni ka zuɣubiɛɣu lana gba yɛn ti beni Zaadali. Dinzuɣu ŋun gahim Dunia yɛn ti malila o sanyoo, ka ŋun mi zaŋ o maŋ’ zaa n-ti Naawuni yɛn nya o sanyoo Naawuni sani.

Aaya nima:[2]

 • 1. (Yaa nyini Annabi)! Simsim a Duuma So ŋun du yuli.
 • 2. Ŋuna n-nyɛ Ŋun nam (yɛllikam), ka chɛ ka di saɣisi. (O ni bɔri li shɛm).
 • 3. Yaha! Ŋuna n-nyɛ Ŋun zali o nam zaligu, ka wuhi (ninsala dolsigu ni bɔrginsim soli).
 • 4. Yaha! Ŋuna n-nyɛ Ŋun yihi biŋkɔbri ŋubbu shee na.
 • 5. Ka zaŋ li leei mokuma, din sabgi (ka buɣum di li ka di sabgi).
 • 6. (Yaa nyini Annabi)! Ni baalim, Ti ni baŋsi a Alkur’aani, ka a ku lahi tam li.
 • 7. Naɣila Naawuni ni yu shɛli, achiika! O mila din be polo ni, ni din sɔɣi.
 • 8. Yaha! Ti ni balgi dolsigu soli nzaŋ ti a.
 • 9. Dinzuɣu niŋmi wa’azu, wa’azu maa yi niŋ anfaani.
 • 10. Ni baalim, ŋun zɔri Naawuni ni zaŋ li teei.
 • 11. Yaha! Ni baalim, zuɣubiɛɣu lana ni niŋ li katiŋa.
 • 12. Ŋuna n-nyɛ ŋun yɛn ti kpe buɣum shɛli din galsi la ni.
 • 13. Din nyaaŋa, o pala ŋun yɛn ti kpi di puuni (ka vuhi), o mi ku gali.
 • 14. Achiika! Ŋun niŋ Naawuni kasi tilgi ya.
 • 15. Ka teegi o Duuma yuli, ka puhi jiŋli.
 • 16. Chɛli gba! Yi gahindila Dunia bɛhigu (ka chεri Chiyaama).
 • 17. Chiyaama mi n-nyɛ din gari, ka nyɛ kpaliŋkpaa.
 • 18. Achiika! Ŋɔ maa be kurumbuni kundinima la puuni.
 • 19. Annabi Ibrahima mini Annabi Musa kundinima.
 1. Bachigahinda Din Be Dagbanli Kur'aani Puuni. The Noble Qur'an: Translation of the Meanings (Dagbani language).
 2. Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Dagbani translation, by Muhammad Baba Gutubu.