Ŋun Nam Du Suurili

Diyila Dagbani Wikipedia
Ŋun Nam Du Suurili
surah
Zuliya wuhibuالأعلى Mali niŋ
Japan zuliya (yuli kana) sabbu niしこうしゃ Mali niŋ
Siɣili-lana yulial-Ala Mali niŋ
Be lɛbigili zuliya nima ni87. The Most High, Q31204755 Mali niŋ
Balli tuma bɛi balli yulilaribanchi Mali niŋ
Tuma ŋɔ maa zaa bɛla URL maa nihttps://quran.com/87 Mali niŋ
NahingbaŋMeccan surah Mali niŋ

E-Class

Ŋun Nam Du Suurili (Al-A'laa ٱلْأَعْلَىٰ)[1]

Suurili ŋɔ maa wuhirimi ni kadama kpibu ni nyɛvuli bela Naawuni nuu ni, ka di kpibu lahi nyɛ payapaya. Lala n-lahi nyɛ li, ka zuɣusuŋlana ti yɛn beni ka zuɣubiɛɣu lana gba yɛn ti beni Zaadali. Dinzuɣu ŋun gahim Dunia yɛn ti malila o sanyoo, ka ŋun mi zaŋ o maŋ’ zaa n-ti Naawuni yɛn nya o sanyoo Naawuni sani.

Aaya nima[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Aaya nima:[2]

 • 1. (Yaa nyini Annabi)! Simsim a Duuma So ŋun du yuli.
 • 2. Ŋuna n-nyɛ Ŋun nam (yɛllikam), ka chɛ ka di saɣisi. (O ni bɔri li shɛm).
 • 3. Yaha! Ŋuna n-nyɛ Ŋun zali o nam zaligu, ka wuhi (ninsala dolsigu ni bɔrginsim soli).
 • 4. Yaha! Ŋuna n-nyɛ Ŋun yihi biŋkɔbri ŋubbu shee na.
 • 5. Ka zaŋ li leei mokuma, din sabgi (ka buɣum di li ka di sabgi).
 • 6. (Yaa nyini Annabi)! Ni baalim, Ti ni baŋsi a Alkur’aani, ka a ku lahi tam li.
 • 7. Naɣila Naawuni ni yu shɛli, achiika! O mila din be polo ni, ni din sɔɣi.
 • 8. Yaha! Ti ni balgi dolsigu soli nzaŋ ti a.
 • 9. Dinzuɣu niŋmi wa’azu, wa’azu maa yi niŋ anfaani.
 • 10. Ni baalim, ŋun zɔri Naawuni ni zaŋ li teei.
 • 11. Yaha! Ni baalim, zuɣubiɛɣu lana ni niŋ li katiŋa.
 • 12. Ŋuna n-nyɛ ŋun yɛn ti kpe buɣum shɛli din galsi la ni.
 • 13. Din nyaaŋa, o pala ŋun yɛn ti kpi di puuni (ka vuhi), o mi ku gali.
 • 14. Achiika! Ŋun niŋ Naawuni kasi tilgi ya.
 • 15. Ka teegi o Duuma yuli, ka puhi jiŋli.
 • 16. Chɛli gba! Yi gahindila Dunia bɛhigu (ka chεri Chiyaama).
 • 17. Chiyaama mi n-nyɛ din gari, ka nyɛ kpaliŋkpaa.
 • 18. Achiika! Ŋɔ maa be kurumbuni kundinima la puuni.
 • 19. Annabi Ibrahima mini Annabi Musa kundinima.

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Bachigahinda Din Be Dagbanli Kur'aani Puuni. The Noble Qur'an: Translation of the Meanings (Dagbani language).
 2. Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Dagbani translation, by Muhammad Baba Gutubu.