Kahigibu Suurili

Diyila Dagbani Wikipedia
Kahigibu Suurili
surah
Pahi laAlikuraan Mali niŋ
Zuliya wuhibuالبينة Mali niŋ
Japan zuliya (yuli kana) sabbu niめいしょう Mali niŋ
Be lɛbigili zuliya nima ni98. The Clear Evidence, Q31204769 Mali niŋ
Balli tuma bɛi balli yulilaribanchi Mali niŋ
Tuma ŋɔ maa zaa bɛla URL maa nihttps://quran.com/98 Mali niŋ
NahingbaŋMedinan surah Mali niŋ

Kahigibu Suurili (Al-Bayyinah ٱلْبَيِّنَة)[1]

Suurili ŋɔ maa wuhirila chɛfurinim’ mini dolodolonima, n-ti pahi Yahuudunim’ hala, n-zaŋ chaŋ Annabi Muhammadu, Naawuni nambɔzobo ni naani ni be so zuɣu, saha shɛli o ni daa ti kana ni yɛlimaŋli Daadiini ŋɔ maa nyaaŋa.

Aaya nima[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Aaya nima:[2]

  • 1. Ninvuɣu shɛba ban niŋ chɛfuritali ban mali litaafi (Yahuudu mini Nashaaranim’) puuni, ni buɣujɛmdiba pala ban yɛn vuui (ka chɛ bɛ chɛfuritali) hali ka kahigibu (Annabi Muhammadu tuuntali) ti ka ba na.
  • 2. O nyɛla tuun’ so ŋun yi Naawuni sani na, n-ti karindi kundinima din niŋ kasi.
  • 3. Ka di puuni mali saba shɛŋa din mali darza.
  • 4. Yaha! Ninvuɣu shɛba ban mali litaafi maa namgbana daa bi woli naɣila kahigibu ni daa ti ka ba na nyaaŋa.
  • 5. Yaha! Bɛ daa bi puhi ba shɛli m-pahila bɛ jɛmmi Naawuni, ka nyɛla ban gahim O ko ni jɛma, ka bi bo nyintaa pahi O zuɣu, ka bɛ lahi puhi jiŋli ka ti zaka. Yaha! Dina n-nyɛ adiini shɛli din tuhi (sochibga).
  • 6. Achiika! Ninvuɣu shɛba ban niŋ chɛfuritali ban mali litaafi (Yahuudu mini Nashaaranim’) puuni, n-ti pahi buɣujɛmdiba yɛn ti bela ʒahannama buɣum ni, ka nyɛla ban yɛn kpalim di puuni, bannim’ maa n-nyɛ binnamda puuni ninvuɣu biɛri.
  • 7. Achiika! Ninvuɣu shɛba ban ti Naawuni yɛlimaŋli, ka tum tuunviɛla, bannim’ maa n-nyɛ binnamda puuni ban gahim.
  • 8. Bɛ sanyoo bɛ Duuma sani yɛn ti nyɛla Alizanda yili shɛŋa din kulibɔna yɛn ti zɔri di gbinni, ka bɛ nyɛla ban yɛn ti kpalim di puuni kuli mali wɔra. Naawuni niŋ ba yɛdda, ka bɛ gba saɣi ti (O ni ti ba pini shɛli maa). Di (lala sanyoo maa) ʒemi n-ti ŋun zo o Duuma (Naawuni).

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

  1. Bachigahinda Din Be Dagbanli Kur'aani Puuni. The Noble Qur'an: Translation of the Meanings (Dagbani language).
  2. Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Dagbani translation, by Muhammad Baba Gutubu.