Pubu:Lahabaya zaa

Diyila Dagbani Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Yaɣa din pu do di ko "Lahabaya zaa"

Din' doli ŋɔ 200 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 4,960 laasabu ni.

(previous page) (Yaɣali din pahi)

 

(previous page) (Yaɣali din pahi)