Pubu:Lahabaya zaa

Diyila Dagbani Wikipedia

Pubu yaɣi shɛli

Pubu yaɣili ŋɔ ni mali shɛŋa m-bɔŋɔ 3 ŋmahi-pu, ka ŋa yi 3 n-laɣim.

Paajinima din pu do di ko "Lahabaya zaa"

Din' doli ŋɔ 200 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 5,793 laasabu ni.

(Paaji shɛŋa din pun gari) (yaɣali din pahi)

 

(Paaji shɛŋa din pun gari) (yaɣali din pahi)