Pubu:Ghana

Diyila Dagbani Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Pubu yaɣi shɛli

Pubu yaɣili ŋɔ ni mali shɛŋa m-bɔŋɔ 3 ŋmahi-pu, ka ŋa yi 3 n-laɣim.

Yaɣa din pu do di ko "Ghana"

Din' doli ŋɔ 84 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 84 laasabu ni.