Pubu:Kaya ni taɣada

Diyila Dagbani Wikipedia

Kaya nyɛla binyɛri shɛŋa bee niŋsim shɛŋa ti ni pili ni dina. Taɣada nyɛla tini chaŋ ti paŋ shɛli zuliya shɛli puuni na ka di ti viɛligi ti kaya maa. Dagbanli puuni, ti ku tooi kali taɣada neema mini taɣada tumtumsa.