Yiɣi chaŋ yɛligu maŋamaŋa puuni

Dagbaŋ paɣaba Nama

Diyila Dagbani Wikipedia

Paɣaba nama nyɛla na'shɛŋa Dagbaŋ kali soli ni yihi ti paɣaba kɔnko ni bɛ dira. Paɣaba nama maa puuni shɛŋa beni a ba yi bi ʒini yani gbana zuɣu a chihirili, a bi dirili. Kamani Gundɔɣu mini kpatuya, din dee yi pa a ba min ʒini yani gbana zuɣu a chihirili dibu.

Bɛ bukaatanima[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Bɛ tumtumsa bee bɛ bukaata ni nyɛ shɛli zooya Dagbaŋ. Bɛ bukaatanima maa puuni shɛli n-nyɛ Ndan Yaan-naa yi yɛn chaŋ tɔbu ni ban bela o nyaaŋa n-yiini tɔbu yila ka tɔbu tuhiriba maa ningbuna ni nyamda ka mali jiri ka bɛ chana.

Dagboŋ Paɣaba Nama ni tiŋ shɛŋa bɛ ni tooi dirili ʒiina[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Gundɔɣu-Yani (Yendi)

Kpatuya- Yendi,Savelugu,Tampioŋ

Yiwɔɣu- Yendi

Kuɣulɔɣu - Yendi

Kpaligu Pɔ Naa - Nanunŋ(Bimbila jilo)

Gaa Naa - Zabzugu

ŋmɛliguhi Naa - Zabzugu

Saasiɣili Lana - Yendi

Yimahi Naa/Yimahigu - Yendi, Zabzugu ni Gushiegu

Vookpiiya - Bimbila kpabi

Warimboŋ Lana - Warimboŋ

Shiliŋ Naa - Yendi

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]