Pubu:Ninsala ŋun na be o nyɛvuli ni

Diyila Dagbani Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Yaɣa din pu do di ko "Ninsala ŋun na be o nyɛvuli ni"

Din' doli ŋɔ 182 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 182 laasabu ni.