Pubu:Stubs

Diyila Dagbani Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Category for stubs

Pubu yaɣi shɛli

Pubu yaɣili ŋɔ ni mali shɛŋa m-bɔŋɔ 2 ŋmahi-pu, ka ŋa yi 2 n-laɣim.

N

S

Yaɣa din pu do di ko "Stubs"

Din' doli ŋɔ 200 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 752 laasabu ni.

(previous page) (yaɣali din pahi)
(previous page) (yaɣali din pahi)