Pubu:Stubs

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni

Category for stubs

Pubu yaɣi shɛli

Pubu yaɣili ŋɔ ni mali shɛŋa m-bɔŋɔ 2 ŋmahi-pu, ka ŋa yi 2 n-laɣim.

N

S

Paajinima din pu do di ko "Stubs"

Din' doli ŋɔ 200 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 751 laasabu ni.

(Paaji shɛŋa din pun gari) (yaɣali din pahi)
(Paaji shɛŋa din pun gari) (yaɣali din pahi)