Aliwalla

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni
Aliwalla
ritual

Aliwalla (Wudu)[1] Aliwalla nyɛla binshɛɣu din gbaai Musulinima kom paɣibu. Di che musulinima niŋ kasi ka mali dihi tabili ni Naawuni miribu. Musulimi yi yɛn puhi jiŋli talahi nyɛli ni o kpaŋsi aliwalla piligu. Kom ka musulinima mali niŋdi aliwalla. Poi ka kom mi ti saɣi ni di niŋ aliwalla shee di malila sabita. Binshaŋa din moŋdi kom sabita ni aliwalla niŋbu n nyɛ; kpam,bihikpam, sinsindi,bim,nti pahi bɔligu kpam. Kom mi nin'kom yi taɣi bee di lambu yi taɣi, di lahi pa ko shɛli din ni tooi kpaŋsi aliwalla. Amaa di yi niŋ ka tankpaɣu bee kanwa n yi lu kom ni, di na nyɛla dim ni tooi niŋ aliwalla.

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

  1. Naden, Tony. 2014. Dagbani dictionary. Webonary.
Lahabali ŋɔ kuli nyɛla zaɣa ŋmaa. A ni tooi sɔŋsi Wikipedia ka ti sabi li ka di yaligi.