Pubu:Jintɔra

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni

Jintɔra

Pubu yaɣi shɛli

Pubu balli ŋɔ n-ʒiri pubu yaɣili ŋɔ kɔ..

Yaɣa din pu do di ko "Jintɔra"

Din' doli ŋɔ 200 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 379 laasabu ni.

(previous page) (yaɣali din pahi)

A

(previous page) (yaɣali din pahi)