Yiɣi chaŋ yɛligu maŋamaŋa puuni

Ghana Nima Liɣiri

Diyila Dagbani Wikipedia
Ghana nima liɣiri
currency
Yaɣ sheliGhana baŋki Mali niŋ
Di pilli ni19 Silimin gɔli July 1965 Mali niŋ
Siɣili-lana yulicowrie currency Mali niŋ
TiŋaGhana Mali niŋ
Din be shɛli polonaGhana Mali niŋ
Sariyadiri baŋsimGhana Mali niŋ
Tiŋgbani liɣiri dalinli buɣisibucedi sign Mali niŋ
Central bank/issuerGhana baŋki Mali niŋ
TaɣiGhanaian pound Mali niŋ
Pilibu saha19 Silimin gɔli July 1965 Mali niŋ
Unit symbol Mali niŋ

Ghana nima liɣiri (liɣiri dalinli: GH₵; liɣiri zalikapani dalinli: GHS),di nyɛla Ghana nima ni diri laɣ'shɛli. Di ni n-pahiri taarihi dibaa anahi ka lahi nyɛ Ghana tiŋgbani ni saɣiti laɣ'shɛli. Shiiri zaɣi yini nyɛla din pirigiri pɛsiwa (pesewas (Gp)) kɔbigu zuɣu.Maŋa sulinsi nyaaŋa, Ghana nima daa wɔligi la bɛ maŋa ka chɛ "British West African pound",din daa nyɛ British ni su shɛli.Tiŋgbani ŋɔ zuɣ'lana tuuli liɣiri maŋsulinsi nyaaŋa daa nyɛla Ghana nima pɔŋli yini,yuuni 1958-1965. Yuuni 1965,Ghana nima daa gbaaya ni bɛ walgi bɛ maŋa ka chɛ British nima sulinsi liɣiri soya ka pili salo zaa ni saɣ'ti liɣiri so shɛli. Gbaŋsabila yuli zaŋti "Cedi" (1965–1967) daa nyɛla din zani ti British pɔŋli kura bolibu.Ghana tiŋgbani zuɣulan tuli Dr. Kwame Nkrumah daa yihila shiiri gbana mini laɣ'kuriti silimiin goli July yuuni 1965 ni di zani ti Ghana pɔŋa ŋɔ, silli mini kobɔ.Shiiri ŋɔ daa mali la tiŋgbani zuɣulan' anfooni ka mali silli dibaa anii mini kobɔ anahi(8s 4d), i.e. kobɔ kɔbigu laɣi kura, ka 1 pesewa mi nyɛ kobɔ zaɣi yini.

Silimiin goli February yuuni 1966 sooja gɔmnanti nyaaŋa,zuɣulaan pal'ba ŋɔ daa bori mi ni bɛ yihi jilima lana Nkrumah anfooni la liɣiri zuɣu.Lala laɣ'pala ŋɔ,yuuni (1967–2007) darija daa nyɛla shiiri ni tobu buyi (1.2),ka di chɛ ka di nyɛ pɔŋli pirigili (bee silli pia) di yihibu na saha. Binyɛra daa zuɣusaa dubu sahakam nyɛla din chɛ ka laɣ'pala ŋɔ darija booi,ka di chɛ ka yuuni 2017 lala laɣ'pala ŋɔ laɣ'zuɣu din 20,000 piripa gbaŋ la mini US$2 pa nyɛ yim. Bɛ daa yihiri la lala liɣiri ŋɔ biɛhigu ni biɛla biɛla yuuni 2007 din yɛn niŋ ka Ghana liɣiri mali darija ni taɣibu kamani 1:10,000 zuɣu. Ka yihi kalinli dibaa anahi din ni, ka Ghana liɣiri ŋɔ daa niŋ din du n-gari gbaŋsabila tiŋsi zaa liɣiri. Tum din nyaaŋa din jilima booi mi kamani vaaibu pihiwɔi kɔbigu puuni.

Di ni yina shɛli[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Cedi with a cowry

Lala bachi ŋɔ "cedi" di nyɛla kambɔnsi bachi zaŋ ti laɣikpahiri wɔɣu . Laɣikpahirili (zaɣi bɔbigu,laɣikpahira) daa na nyɛla liɣiri zaŋti ti ni boli shɛli Ghana zuŋɔ ŋɔ. Lala "Monetaria moneta" bee laɣikpahira ŋɔ ka gbaŋsabili tiŋsi koma ni amaa di bela India kulisi ni nima ni. Lala din ŋmani kalo-yaɣiri wɔri ŋɔ kpɛ la gbaŋsabili tiŋsi na, "14th century" piligu, ka di nyɛla larigu kohigoriba n-daa ʒi li kpɛna. Ʒɛmani laɣ'baligu din daa diri Gold Coast daa yimi na yuuni 1796 amaa laɣikpahira mini salin zim daa na kuli nyɛla liɣiri pahi di zuɣu beni n-kuri bukaata yini hali ni yuuni 1901.[1]

Taarihi[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Tuuli shiiri, 1965–1967[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Tɛmplet:N-start Tɛmplet:N-before Tɛmplet:N-currency Tɛmplet:N-after Tɛmplet:N-end

Bɛ daa yihi la tuuli shiiri na yuuni 1965, ka di zani pɔŋli zaani ni 2.4 cedi = 1 pound, bee 1 pesewa = 1 penny. Shiiri tuuli maa daa chani mi doli pɔŋli kamani 2.4 cedis = 1 pound bee 8s 4d shiiri kam zuɣu ni.

Shiiri din pahiri ayi (GHC), 1967–2007[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Tɛmplet:N-start Tɛmplet:N-before Tɛmplet:N-currency Tɛmplet:N-after Tɛmplet:N-end

Shiiri palli daa yina n-ti zani n-ti tuuli shiiri maa yuuni 1967 ka daa mali jilima n gari tuli dini maa ni 1.2. Din bɔŋɔ daa ti soli ni pound konveetibu, di ni n-nyɛ 2 second cedis = 1 pound. Lala taɣibu ŋɔ gba daa lahi ti soli ka bɛ yihi tiŋgbanai zuɣulan' kuro Kwame Nkrumah anfooni laɣ'baligu mini gbana zaa zuɣu.

Shiiri din pahiri buyi maa daa chani mi n-doli "sterling" ni ₵2 = £1. Amaa, chira sunsuuni, shiiri din pahiri buyi maa danko daa dɔni tiŋa ni ₵2.45 = £1, n-pɔri gari tuuli shiiri maa. Lala taɣibu ŋɔ daa zani mi n-ti ₵1 = 0.98 U.S. dollars ka di taɣibu ni dollar din daa na kuli za luɣ'yini di ni daa niŋ ka danko sheei tiŋa silimiin goli November 1967. Gɔhibu shɛŋa daa lahi labi zali $0.55 yuuni 1971, $0.78 yuuni 1972, n-ti pahi $0.8696 yuuni 1973 pɔi ka liɣiri ŋɔ naan yi du zuɣusaa yuuni 1978. Binyɛra daa daa du zuɣusaa, ka shiiri ŋɔ daa lahi taɣi zaashee ₵2.80 = $1.00.

Dasabinli daa nyɛla din che ka shiiri danko doni tiŋa. 1980s piligi ha, gɔmnanti daa niŋ nimmohi m-bahi binyɛra daa tiŋgbani ni daa tiŋ sheebu na din deei yi pa sokam ni mi da shɛli yɛla (sokam ni mi shɛli price controls). Din bɔŋɔ daa nyɛla din mali nuu timbu ni daabiligu kam polo, di ni daa niŋ ka dasabila daa zaŋ ti binyɛra nyɛ din niŋ bayana, ka binshɛɣu lahi ka shintori ni. Zaŋ chaŋ yuuni 1983 danko daa nyɛla 120 n-ti 1 U.S. dollar dasabinli ni, shigaari paachi daa dari la ₵150 (di yi ni tooi nya), amaa banki taɣibu daa nyɛla ₵2.80 = $1.00. Bahigu, dini daa niŋ ka tiŋduya liɣiri naari binyɛra din yi sambani polo kpɛna ni, talahi daa gbaai gɔmananti ni o siɣisi binyɛra daa tiŋa, ka zaŋ o zaɣa n-niŋ binyɛra dahi ni. Lala niya ŋɔ daaa naai ya yuuni 1990 ka shiiri du di yubu ni tiŋduya liɣiri. Binyɛra daa zuɣusaa dubu daa kpaŋsi ya (lihimi exchange rate chaati) zaŋ hali ni silimiin goli July 2007, US dollar yini daa nyɛla ₵9500, ka bɛ daa kpuɣi niya zaŋ chaŋ liɣiri taɣibu buta ni.

Yuuni 1979 liɣiri siizibu daa niŋ ya. Laɣigbaŋ pala daa yina ka laɣ'kura gbana pia taɣiri laɣ'pala gbana dibaa ayopɔin. Laɣ'baligu mini banki akaunti nuu daa ka din ni.

Laɣ''baligu[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Shiiri tuuli (1965–67)[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

First cedi
(Legal tender: 1965–67)
Image Value Description Date of issue
Obverse & Reverse Obverse Reverse Metal Weight Diameter Edge
5 pesewas Kwame Nkrumah
(Lettering:)
CIVITATIS GHANIENSIS CONDITOR
(the Founder of Ghana)
KWAME NKRUMAH
Five-pointed star
(Lettering:)
The value of the coin
&
1965
Copper-nickel 4.1 g 22 mm Smooth 19 July 1965
10 pesewas 3.2 g 20 mm Milled
25 pesewas 8.65 g 27.4 mm
50 pesewas 13.9 g 32 mm Reeded

Shiiri di pahiri ayi[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Second cedi
(Legal tender: 1967–2007)
Image Value Description Years of issue
Obverse & Reverse Obverse Reverse Metal Weight Diameter Edge
Tɛmplet:1/2 pesewa Adowa drums
(Lettering:)
GHANA
FREEDOM AND JUSTICE
Five-pointed star
(Lettering:)
The value of the coin
&
The year of issue
Bronze 2.9 g 20.2 mm Smooth 1967
1 pesewa 5.72 g 25.47 mm 1967–1979
2+12 pesewas Cacao fruits
(Lettering:)
GHANA
FREEDOM AND JUSTICE
The shield from the Coat of arms of Ghana
(Lettering:)
The value of the coin
&
The year of issue
Copper-nickel 3.2 g 19.5 mm 1967
5 pesewas 2.85 g 19 mm Reeded 1967–1975
10 pesewas 5.6 g 23.5 mm 1967–1979
20 pesewas 11.2 g 28 mm
50 pesewas 12.5 g 32 mm Milled 1979
1 cedi Cowry shell
(Lettering:)
GHANA
FREEDOM AND JUSTICE
Brass 11.9 g 30 mm Smooth

Shiiri din pahiri ata[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Laɣ'baligu zaɣ'pala maa n-nyɛ 1 pesewa (100 shiiri kura), 5 pesewas (500), 10 pesewas (1,000), 20 pesewas (2,000), 50 pesewas (5,000), 1 cedi (10,000) ni shiiri ayi ( 2 cedis) (20,000).[2]

Piripa Gbana[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Ghana banki nima nyɛla din tiri piripa gbana tum yuuni 1958.[3][4]Ghana nima liɣiri din nyɛ piripa gbana nyɛla bɛ ni tooi taɣiri shɛli nahingbana yuuni yuuni ka di nyɛla bɛ bori mi ni bɛ tooi tuhi nyaŋ kantafiiki liɣiri yihibu na.[5] Nuu dihibu bee silimiinsi ni boli shɛli "signature" la gba nyɛla din taɣira di yi ti niŋ ka gɔmnanti palo Ghana banki kpamli. Lala taɣibu ŋɔ nyɛla din niŋdi pari taba amaa di ka sabbu ŋɔ ni. Liɣiri ni yina yuun shɛli bi wuhiri ni bɛ ŋmari li mi yuuni kam,amaa bɛ yihiri li mi na bu bɔbigu saha shɛŋa zuɣuni.

Piligu shiiri (1965–67)[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

First cedi
(Legal tender: 1965–67)
Image Value Description Date of issue
Obverse & Reverse Obverse Reverse
1 cedi Kwame Nkrumah Bank of Ghana 19 July 1965
5 cedis Supreme Court
10 cedis Independence Arch
50 cedis Seashore, Palms
100 cedis Kumasi Central Hospital
1,000 cedis
(Only used in Interbanking Transactions)
Black Star Bank of Ghana

Shiiri din pahiri ayi (1967–2007)[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

1967 zaŋ gbaai 1979[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Second cedi – 1st series
(Legal tender: 1967–79)
Image Value Description Years of issue
Obverse & Reverse Obverse Reverse
1 cedi Cocoa Shield and sword 1967–1971
5 cedis Fauna carvings Fauna carvings 1967–1969
10 cedis Art projects Statuettes 1967–1970
Second cedi – 2nd series
(Legal tender: 1972–79)
Image Value Description Years of issue
Obverse & Reverse Obverse Reverse
1 cedi Young girl Cocoa farmer 1973–1978
2 cedis Farmer Fishermen 1972–78
5 cedis Woman Larabanga mosque 1973–1978
10 cedis Pipe smoker Akosombo Dam

1979 zaŋ gbaai 2007[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Second cedi – 3rd series
(Legal tender: 1979–2007)
Image Value Description Years of issue
Obverse & Reverse Obverse Reverse
1 cedi Young man Basket weaver 1979–1982
2 cedis Schoolgirl Field workers
5 cedis Old man Lumberers
10 cedis Young woman Fishermen
20 cedis Miner Kente weaver
50 cedis
(Demonetized in 1982)
Old man Cocoa farmers 1979–1980
Second cedi – 4th series
(Legal tender: 1983–2007)
Image Value Description Years of issue
Obverse & Reverse Obverse Reverse Start End
10 cedis W. O. II Larbi, Fred Otoo, E. Kwasi Nukpor Rural bank building 1984 1984
20 cedis Queen Mother Yaa Asantewaa Miner, army officer, student, demonstrators 1986
50 cedis Young man Workers drying grain 1983
100 cedis Woman Loading produce 1991
200 cedis Old man Teacher and students 1993
500 cedis Black star, fist, and "Gye Nyame" Cocoa and miner 1986 1994
1,000 cedis Diamonds Cocoa harvest 1991 2003
2,000 cedis Adomi Bridge Fishermen 1994 2006
5,000 cedis Coat of arms of Ghana Cargo ships and logs
10,000 cedis The Big Six Independence Arch 2002
20,000 cedis Ephraim Amu National Theatre of Ghana

Shiiri din pahiri ata (2007–zaŋ kana zuŋɔ)[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Third cedi
Image Value Dimensions Main Colour Description First issued
Obverse & Reverse Obverse Reverse
1 cedi 137 × 65 mm Red The Big Six, Independence Arch Akosombo Dam 3 July 2007
2 cedis 140 × 67 mm Beige Kwame Nkrumah Parliament House 14 May 2010
5 cedis 141 × 68 mm Blue The Big Six, Independence Arch University of Ghana, The Balme Library 3 July 2007
5 cedis 147 × 68 mm Blue James Emman Kwegyir Aggrey Kwame Nkrumah vessel in Tweneboa, Enyenra, and Ntomme oil fields 7 March 2017 (commemorative issue)
4 August 2017 (regular issue)
10 cedis 145 × 71 mm Yellow-green The Big Six, Independence Arch Bank of Ghana 3 July 2007
20 cedis 149 × 74 mm Purple Supreme Court
50 cedis 153 × 77 mm Brown Christiansborg Castle
100 cedis 157 x 80 mm Cyan The Big Six, Independence Arch Interior of the Parliament of Ghana 2 December 2019
200 cedis 161 x 83 mm Orange The Big Six, Independence Arch Jubilee House 2 December 2019

Sambanni liɣiri taɣibu taarihi[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Historical values of one U.S. dollar in Ghanaian cedis
Date Cedi per U.S$. Date Cedi per U.S$.
First cedi (Cedi)
1965 0.824 1967 0.714
Second cedi (New cedi)
1970s ~1.000 (0.833 to 1.111) 1980 2.80 Bank rate
(~20 Black market)
1983 30.00 Bank rate
(~120 Black market) (Oct 83)
1984 35.00 (Mar 84)
38.50 (Aug 84)
50 (Dec 84)
1985 50 – 60 1986 90
1987 150 – 175 1988 175 – 230
1989 230 – 300 1990 300 – 345
1991 345 – 390 1992 390 – 520
1993 555 – 825 1994 825 – 1050
1995 1050–1450 1996 1450–1750
1997 1750 – 2250 1998 2250 – 2350
1999 2350 – 3550 2000 3550 – 6750
2001 6750 – 7300 2002 7300 – 8450
2003 8450 – 8850 2004 8850 – 8900
2005 8900 – 9500 2006 9500 – 9600
2007 9300 – 9600
Ghana Cedi (Third cedi)[6]
Year January 1 May 1 September 1 October 20
2008 0.930 1.005 1.155
2009 1.265 1.460 1.465
2010 1.430 1.425 1.440
2011 1.486 1.496 1.535
2012 1.639 1.855 1.932
2013 1.905 1.974 2.150
2014 2.353 2.823 3.723
2015 3.215 3.8479 3.8312
2016 3.8092 3.7895 3.9639
2022 6.20 7.55 10.05 13.10
The price of one US$ in GH₵

Tɛmplet:Exchange rate

Note: Rates obtained from these websites may contradict with pegged rate mentioned above

Lihimi m-pahi[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

External links[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Tɛmplet:Currencies of Africa Tɛmplet:Currency signs Lua bi niŋ dede:bad argument #2 to 'title.new' (unrecognized namespace name 'Portal')


Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

  1. https://www.britishmuseum.org/explore/online_tours/africa/the_wealth_of_africa/cowrie_shells_and_the_slave_tr.aspx
  2. "Ghana's 1 Pesewa Seldom Seen". NumisMaster.com. 22 March 2011. http://www.numismaster.com/ta/numis/Article.jsp?ArticleId=18631.
  3. Bank notes of ghana (2015-01-05).
  4. GHANA.
  5. Archive copy.
  6. United States dollar (USD) and Ghana cedi (GHS) Exchange Rate History. freecurrencyrates.com.