Pubu:Living people

Diyila Dagbani Wikipedia

Paajinima din pu do di ko "Living people"

Din' doli ŋɔ 200 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 464 laasabu ni.

(Paaji shɛŋa din pun gari) (yaɣali din pahi)
(Paaji shɛŋa din pun gari) (yaɣali din pahi)