Pubu:Balli

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni

Dunianima: People of the world

Yaɣa din pu do di ko "Balli"

Din' doli ŋɔ 23 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 23 laasabu ni.