Pubu:Dunia

Diyila Dagbani Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Dunia (world)

Pubu yaɣi shɛli

Pubu yaɣili ŋɔ ni mali shɛŋa m-bɔŋɔ 4 ŋmahi-pu, ka ŋa yi 4 n-laɣim.

A

B

T

Yaɣa din pu do di ko "Dunia"

Din' doli ŋɔ 4 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 4 laasabu ni.