Gushegu

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni

Gushegu nyɛla tiŋ' shɛli din nyɛ tiŋzuɣu zaŋti Gushegu district. Di bela Ghana tuduu polo bee northern region. Ninvuɣishɛba ban be tiŋ ŋɔ puuni pam zooya ka bɛ nyɛla [[pukpariba]

Taarihi[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Tarisi[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Salima[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Di Nanima[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Di Shikuru[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Di Taarihi[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Di Nanima[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

1.Gushe-Naa Daŋbori.

2.Gushe-Naa Shiwoo.

3. Gushe-Naa Yaakuba

4. Gushe-Naa Mahama

5. Gushe-Naa Salifu/Saliya

6. Gushe-Naa Yamusah

7. Gushe-Naa Bukali Kpema (I)

8. Gushe-Naa Gaani

9. Gushe-Naa Dawura

10. Gushe-Naa Bukali Bila (II)

11. Gushe-Naa Adirikarili

12. Gushe-Naa Andani

13. Gushe-Naa Blemah

14. Gushe-Naa Ziblim

15. Gushe-Naa Yiri/Iddi

16. Gushe-Naa M Moro/Imoro

17. Gushe-Naa Mahamuru

18. Gushe-Naa Amiru

19. Gushe-Naa Mumuni

20. Gushe-Naa Bukali (III)

21. Gushe-Naa Yaakubu Bila

22. Gushe-Naa Ziblim Bila (II)

23. Gushe-Naa Zakali

24. Gushe-Naa Suɣuri

25. Gushe-Naa Aliru

26. Gushe-Naa Shero

27. Gushe-Naa Bawa

28. Gushe-Naa Abdulai

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]