Pubu:Tiŋa

Diyila Dagbani Wikipedia

Tiŋa nyɛla luɣishɛli salinima ni be.

Paajinima din pu do di ko "Tiŋa"

Din' doli ŋɔ 200 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 955 laasabu ni.

(Paaji shɛŋa din pun gari) (yaɣali din pahi)
(Paaji shɛŋa din pun gari) (yaɣali din pahi)