Pubu:Dagbaŋ tinsi

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni

Dagbaŋ tinsi pubu

Yaɣa din pu do di ko "Dagbaŋ tinsi"

Din' doli ŋɔ 200 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 619 laasabu ni.

(previous page) (yaɣali din pahi)
(previous page) (yaɣali din pahi)