Tɛmplet:Districts ni di tiŋ zuɣuri din be Northern Region, Ghana

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni