Pubu:Ghana Gɔmnanti Nima

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni

Pubu pubu ŋɔ Ninvuɣ'shɛba ban be Ghana Gɔmnanti tali ni bee be ni niŋ di binshɛŋa

Paajinima din pu do di ko "Ghana Gɔmnanti Nima"

Din' doli ŋɔ 4 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 4 laasabu ni.