Pubu:Asia

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni

Asia

Pubu yaɣi shɛli

Pubu yaɣili ŋɔ ni mali shɛŋa m-bɔŋɔ 2 ŋmahi-pu, ka ŋa yi 2 n-laɣim.

C

G

Yaɣa din pu do di ko "Asia"

Din' doli ŋɔ 4 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 4 laasabu ni.