Yiɣi chaŋ yɛligu maŋamaŋa puuni

Mantini No. 2

Diyila Dagbani Wikipedia

E-Class


Tiŋ ŋɔ nyɛla tiŋ' shɛli din be Zabzugu Municipal Assembly, Northern Region, Ghana tiŋ gbaŋ ni.