Malik Al-Hassan Yakubu

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni
Malik Yakubu
ninsala
Paɣa bee dooDoo Mali niŋ
O ya TiŋgbaŋGhana Mali niŋ
YumaŋliMalik Mali niŋ
Doɣam dabsili29 Silimin gɔli December 1945 Mali niŋ
Dɔɣim TiŋaTudu yaɣili Mali niŋ
Bala yɛlibu, sabbu bee buɣisibuSilmiinsili Mali niŋ
Tumapolitician, Pukpara Mali niŋ
Zaa sheeMember of the Pan-African Parliament, Minister for the Interior of Ghana, Member of the 4th Parliament of the 4th Republic of Ghana, Member of the 3rd Parliament of the 4th Republic of Ghana, Member of the 2nd Parliament of the 4th Republic of Ghana Mali niŋ
Shikuru shɛli o ni chaŋUniversity of Ghana, University of Cape Coast Mali niŋ
O ni be paati shɛli niNew Patriotic Party Mali niŋ
AdiiniMusulunsi Mali niŋ

Malik Al-hassan Yakubu nyɛla Ghana siyaasa nira ŋun yi Dagbaŋ na.[1] O nyɛla bɛ ni daa dɔɣi so Burinya gɔli biɛɣu pihita-yinka (29) dali yuuni 1945 (29/12/1945). Naya (Yendi) din be Tudu yaɣili la ka bɛ daa dɔɣi o. O na min nyɛ Fukumsi Kpambala (minister) zaŋ ti Ghana dundɔŋ ni suhudoo kpaŋsibu (interior). O daa ti yina n-ti che lala kpamli ŋɔ pirimla damli din daa dam Naya yuuni 2002 la.[2] O na min nyɛ Ghana jinaduu Jintɔra (MP) zaŋ ti Naya yaɣili din be Dagbaŋ la.

Shikuru Baŋsim Bobu[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Alhaji Malik nyɛla ŋun chaŋ shikuru University of Ghana ni University of Cape Coast.

Tuma mini Siyaasa[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Alhaji Malik nyɛla pukpara.

O na min nye jinaduu jintɔra n-ti Naya Yaɣili. 1997 ka o daa kpe Jinaduu maa ni pirimla o daa zani ti Wabigu Paati (NPP) Burinya gɔli 1996 piibupiibu la ni. Ŋuna n-daa lahi di lala kuɣu maa 2000 yuuni, n-ti lahi di li 2004 ni 2008.

O na min nye Fukumsi Kpambala ŋun su Ghana dundɔŋ ni suhudoo kpaŋsibu tingban zuɣulan kuro John Kufuor gɔmnanti ni, ka daa lee yina n-ti sabi gbaŋ ti ni o che lala kpamli ŋɔ domini Naya zuɣizuɣi din daa niŋ 2002 yuuni la zuɣu.[2]

Ŋuna n-daa lahi nye jinaduu maa daambolo wulana yuuni 2004 hali ni 2008.[1][2]

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]