Dagbaŋ Tiŋsi Yuya ni di Salima

Diyila Dagbani Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Dagbaŋ tiŋ kam mali la yuli, ka di pirigili mali di Salima, ŋan shɛŋa n dɔya ŋɔ

B[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

D[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

  • Demɔŋ - Nyankpana yili

K[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

M[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

  • Mion - zuuyili / kurisabi yili

P[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

S[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

T[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

  • Tampioŋ - Kpimbee yili
  • Tibuŋ - Sandaa yili
  • Tuɣu - Saŋmaani yili
  • Tɔŋ - zɔya yili

V[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Z[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

  • Zanŋgbaliŋ - Burizambu yili
  • Zuɣu - Waayili
  • Zɔɣu - Kalimburi yili / Kulaa yili20. Bagurugu - Binbara yili.

21. Tamaligu - Goozabli yili.

22. Nyɔŋ - Danoo yili.

23. Zaŋkali - Kulijia yili.

24. Nakpanzoo - Malimaŋ yili.

25. Naabɔɣu - Bɔɣ'nyɔma yili.

26. Kpuŋ - Tibala yili.

27. Kpuŋtamale - Duriguŋ yili.

28. Kaanshɛɣu - Saɣaŋmana yili.

29. Lamashɛɣu - Daŋʒia yili.

30. Nyankpala - Beyɔm yili.

31. Naya -Saŋkara yili

32. Diyɛli - Kambaŋ yili

33. Sunsɔŋ - Buɣiyɛligu yili

34. Tamale - Guŋbiliya yili.