Yiɣi chaŋ yɛligu maŋamaŋa puuni

Yani

Diyila Dagbani Wikipedia

E-Class


Yani nyɛla na' shɛli din su Dagbaŋ zaa fukumsi. Yaa Naa ka bɛ booni na' so ŋun diri Yani.

Yani piligu[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Yani pilila Naa Shitɔbu saha. Ʒirili ni daa ku Fɔɣu naai ka naa Gbewaa suhu daa fuŋ, ka lala maa zuɣu daa ti di o nyɛvuli. Naa Gbewaa ni daa ti che guya ka siɣi kpimba naai O pakpaŋ kachɛɣu daa yɛliya ni ŋuna n-nyɛ kpɛma ni o mi tizodoo n-daa nyɛ Kufɔɣu/Fɔɣu ka ŋuni Ʒirili pirim bɛ ba gbana maa ʒinibu zuɣu di o nyɛvuli di zuɣu o ku saɣi ka o di nam maa. Ʒirili daa che mi ka o ʒini gbana Maa zuɣu ka ŋuni ʒirili daa lahi yi nyaaŋa che ka bɛ varisi o beli Kachɛɣu ka o daa kurigi din kuui pa din mahi zuɣu. Kachɛɣu daa zɔmi ti ŋuni gunyɔɣu ni ka Ʒirili daa nyɛ soli ʒini gbana maa zuɣu ka di mi daa niŋ dawama ka O nabi labina, nagbankpeeni daa lula bihi maa sunsuuni zaŋ jɛndi ŋun daa tu ni o di Nam maa. Naa Tohigu n-daa kpalim kpema din wuhiri ni ŋuni daa tu ni o di Nam maa ka naan yi ti O tuzobihi maa. Amaa, Shitɔbu ŋun daa nyɛ bia ŋɔ daa yɛliya ni bo nti nyɔni ka bindi la? Pirimla O tim ni daa moori buɣim ka sokam mi di yala la zuɣu, O fala gbandi maa ʒia ka yɛra ni ŊUN NYƐLA O YAALANA, KA ZAŊ O YAA FA O NAM.

O mabihi maa ni daa jɛ nagbankpeeni maa zuɣu, Naa Tohigu daa ŊMAALA NIRIBI MAA SHƐBA(Ŋmampirigi) n chaŋ ti ʒini Gambaga polo ŋɔ ka be booni ba Ŋmamprisi hali ni zuŋɔ ŋɔ.

Yani Chiha[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Yani Buɣa[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Yani Gbaabu[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Yani Tumu[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]