Suhudoo

Diyila Dagbani Wikipedia
Suhudoo
Yaɣ shelistate, absence Mali niŋ
Hasitagipeace, мир Mali niŋ
Unicode bachinima☮︎ Mali niŋ
YaɣiliTɔbu Mali niŋ

E-Class


Suhudoo nyɛla yɛlivuhi ni tɔbu kalinsi daadama ni[1]. Suhudoo chɛ ka mabiligu nyaɣisa, domi vɔrisa bee dabiɛma kani. Suhudoo nyɛla bin shɛli din tu bɔbu ka di tu ni sal'kam kpaŋsiri li o biɛhigu puuni, Suhudoo yi kani, biɛhigu gba nyaɣisim wumbu gba kani.

Di Piligu[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Taarihi[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Laɣinsi ni Pin' Gahinda[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

United Nations[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Pirinsi[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Tiŋgbaŋ Lingimanima[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

League of Nations[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Olympic Games[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Nobel Peace Prize[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Rhodes, Fulbright and Schwarzman scholarships[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Gandhi Peace Prize[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Student Peace Prize[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Culture of Peace News Network[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Sydney Peace Prize[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Museums[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Adiini nim Tɛha Zaŋ chaŋ suhudoo Polo[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Musilinsi[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Asɔri[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Hinduism[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Buddhism[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Judaism[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Ninsalinima Teha[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Pacifism[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Inner peace, meditation and prayerfulness[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Satyagraha[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Yalikura[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Niriba Ni Bohim N-nyɛ Shɛli[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Balance of power[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Free trade, interdependence and globalization[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

War game[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Socialism and managed capitalism[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Justice and wholeness[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

International organization and law[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Trans-national solidarity[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Lyotard post-modernism[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Vihigu, Pɛbu ni Saha[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Peace and conflict studies[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Measurement and ranking[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Long periods[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Suhudoo balibu[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Biɛhigu puuni, suhudoo pula buyi zuɣu: maŋpuuni suhudoo mini Kpaŋa suhudoo.

 1. Maŋ puuni Suhudoo ka shɛba boli li"Puuni suhudoo" nyɛla suhudoo shɛli din nyɛ yɛmbahiga bee suhuʒia. Di nyɛla biɛhi sheli din maha, soochi ni yɛmbahiga m biɛ hankali ni ka di nyɛla di yi niŋ ka wahala bee zuɣu damli kamani muɣisigu,biɛm,jɛlinsi ni tiɛhi biɛri kani[2].

Di daa anfaani[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Di tahiri lɛbiginsim na ti biɛhigu ni.
 2. Di kpaŋsiri nangbanyini ti ʒilɛli ni.
 3. Di kpaŋsiri kɔhimma ni damma biɛhigu ni
 4. Di chɛ ka ti mali yur'lim taba sunsuuni.

Suhudoo kalinsi barina nima[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Di labisiri ti bɔmma ni nyamma nyaaŋa
 2. Di tahiri barinanima na ti biɛhigu puuni
 3. Di wurindi zuliya biɛhigu mini bɛ zuliya taba sunsuuni
 4. Di mɔŋdi ti salo lɛbiginsim ni toon'tibo

Suhudoo Dabsili[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Yuuni kam puuni Anduniya nima puhira Suhudoo-Dabisili chuɣu silmin'gɔli 21 September.[3] Chuɣu ŋɔ puhibu daa nyɛla dunia laɣingu shɛli be ni boli United Nations General Assembly ni daa gbaai n zali yuuni 1981 ni di mali puhiri di chuɣu. Yuuni 2001, United Nations General Assembly maa daa yaa laɣim ya n labi gbaai ni ninvuɣ'shɛba bam be zaba zaba puuni ni tɔbu ni tuya ni be pahi suglo ka chɛ zaba zaba.[3]

kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Definition of PEACE (en).
 2. "CHAPTER TWO. INVESTIGATING THE DURABILITY OF PEACE", Peace Time, Princeton University Press, pp. 39–75, 2004-12-31, retrieved 2021-11-04
 3. 3.0 3.1 Nations, United. International Day of Peace (en).