Right to life

Diyila Dagbani Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

E-ClassSymbol e class.svg

Venezuelan protestors in 2014 with a sign that reads "Peace; Freedom; Justice; Right to life" in English

Right to life nyɛla din wuhiri ni sokam mali soli ni o nyɛvuli, a malli soli ni nyɛvuli nyɛla dihitabili ni ninsal kam mali soli ni o beni ni so shɛli, mini so ku tooi ku o nti pahi gomnanti. Lala yɛtɔɣili ŋɔ a mali soli ni nyɛvuli yiɣisila nangbankpeeni din nyɛ yɛtɔɣa zaŋ jɛndi, tibidarigibo, tɔbu, puya kpaɣibu, pirinsi nahiŋgu nti pahi binkɔbiri soli malibu. Niriba pam ni tooi bɛ saɣi n-ti lala yaɣa maa.

Puli Yihibu[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Puli Yihibu

Lala yɛtɔɣili ŋɔ, a malli soli ni nyɛvuli nyɛla din tumdi puli yihibu nangbankpeeni saha zaŋ ti ninvuɣ' shɛba ban bɔri ni bɛ tuhi ku puli yihibu bee m-baligi li di palimpalim niŋbu zaŋ kpa paɣa puli, a mali soli ni nyɛvuli bachi ŋɔ nyɛla Pope Pius XII ni daa saɣi n-ti yuuni 1951.

Ninsala kam , hali bia ŋun na be o ma bidɔɣirisurugu ni mali soli ni nyɛvuli ka di yina Naawuni sani pa o laamba, pa ʒiʒttnitaba bee ninsala yaa.

Dinzuɣu, ninsala n-kani bee ninsala yaa ni tabibi din wuhiri ninsala nyɛvuli.

President Ronald Reagan meets with representatives of the Right to Life movement, 1981

Laɣiri Tibidarigibo[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Paris Die-in on July 2, 2008

Kubu kubu din nyɛ Zalisi ni kpaŋsiri shɛŋa[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Protests at Ferguson on August 14, 2014

Maŋmaŋa Kubu[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Euthanasia machine (Australia)

Lahi Nyama[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Sambanni linki[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]