Pubu:Tia

Diyila Dagbani Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

All trees can fall in this category

Yaɣa din pu do di ko "Tia"

Din' doli ŋɔ 196 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 196 laasabu ni.