Pubu:Shɛhira gbaŋ

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni

Yaɣa din pu do di ko "Shɛhira gbaŋ"

Pubu balli ŋɔ ʒirila yaɣili ŋɔ kɔnko ɔ.