Naa Mahanmaŋ (Naa Kulinoli)

Diyila Dagbani Wikipedia

Naa Mahammaru, sokam ni mi so Naa Kulinoli la nyɛla Ndan Yaan Naa kuro, ŋuna n-daa nyɛ o ba Naa Ablai bila bee Naa ŋmarigɔŋ zuu.


O Piligu[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

O Salima[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Kulinoli din viɛla ni laɣim yɔɣu nyuriba, Woriwubigu paɣabia, niri ŋun yaaŋa bi yelimma O ku kpabi Mankaana, Jerigu yɛli zaa yuwa zaa yen Juwa ka a niŋ bo,

O daa siɣi la O Yab' Naa Luro zuu Tituɣuri O daa ʒini la Salaagbaŋ kpalim Salaa Namni ka Zanjina wulimili ʒini salaagbaŋ n'kpalim Salaa Namni

N siɣi O Yab' Naa Zoligu zuu Zɔŋ O daa ʒini la Salaagbaŋ kpalim Salaa Namni ka Zanjina wulimili ʒini salaagbaŋ n'kpalim Salaa Namni

N siɣi O Yab' Naa Zɔŋ zuu Dariʒiɛɣu O daa ʒini la Salaagbaŋ kpalim Salaa Namni ka Zanjina wulimili ʒini salaagbaŋ n'kpalim Salaa Namni

N siɣi O Yab' Naa Luro zuu Tituɣuri O daa ʒini la Salaagbaŋ kpalim Salaa Namni ka Zanjina wulimili ʒini salaagbaŋ n'kpalim Salaa Namni

N siɣi O Yab' Naa Naa Aburu O daa ʒini la Salaagbaŋ kpalim Salaa Namni ka Zanjina wulimili ʒini salaagbaŋ n'kpalim Salaa Namni

O ma niŋ gbanzaluŋ Naa Lamihi O ma yuli ku boli laa mihi naɣila Gbanzaliŋ

O Ʒaamani[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]