Yiɣi chaŋ yɛligu maŋamaŋa puuni

Dagbaŋ kurili saha yuya

Diyila Dagbani Wikipedia
Dagbaŋ kurili saha yuya
naming custom
Yaɣ shelifull name Mali niŋ
TiŋaGhana Mali niŋ

E-Class

Dagbaŋ kurili saha yuya Yuli zaŋ dalim balli bee yu'darili nyɛla yu'shɛli bɛ ni mali tiri bia din dee yi niŋ ka bia maa ma yi dɔɣiri ka di kpira.

Dabisa yuya (paɣaba)[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Tani
 2. Zilata
 3. Lariba
 4. Laamihi
 5. Azima
 6. Sibiri
 7. Lahiri

Saha yuya[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Tusua
 2. Dayuuni
 3. Beŋmali/Beemoni
 4. Suɣiri
 5. Daajuɣu
 6. Tasalla

Dɔɣirikpihim yuya[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Tampuli
 2. Zambalima
 3. Gurimachaɣupaɣa
 4. Ŋmampiripaɣa
 5. Tapilimpaɣa
 6. Gurimpaɣa
 7. Zabaɣ'paɣa
 8. Ŋmampiridoo
 9. Nanundoo

Dagbanli dabba Yuya[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Yirifa
 2. Saachibu
 3. Anim
 4. Kochim
 5. Naina
 6. Mirifa
 7. Tɔbulanguri
 8. Dasana
 9. Da' tia
 10. Tia /Tidoo
 11. Neendoo
 12. Zirili
 13. Shitɔbu
 14. Luro
 15. Dariʒiɛɣu
 16. Timani
 17. Ŋɔʒee
 18. Nayi
 19. Naatɔɣima
 20. Yamusa
 21. Ajuwa
 22. Laakala
 23. Teenaba
 24. Wumbee
 25. Daballi
 26. Bangahim

Ŋaha yuya[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. N'yubaje
 2. Daangɔɣu
 3. Suhuyini
 4. Bonnidima / Bondirima
 5. N'gaŋŋuni
 6. Malisimli
 7. Zoosimli
 8. Tikuma
 9. Dawora
 10. Wunintira
 11. Bigaŋ
 12. Damduu
 13. M'buridiba
 14. Maliti
 15. Mbaŋba
 16. Taɣideei
 17. Nasara
 18. Betampiligu
 19. N'neeba
 20. Bɛ-neeti
 21. zaaninya
 22. Dipantiche
 23. Zaapayim
 24. Tiyuuniba
 25. Beni-ninya

Saha yuya[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Asuro
 2. Binmali
 3. Beemɔni
 4. Dayuuni
 5. Daanaa
 6. Tusua
 7. Suɣiri
 8. Kayaba
 9. Ziŋnaa

Dabisa yuya (dabba)[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Sibiri/Sibdoo
 2. Azindoo

Siɣili yuya[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Andani
 2. Naa bakpema
 3. Naa yaba
 4. N'yɛba

Goya yuya[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Damba
 2. Chimsi

Daliri yuya[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Kuɣili
 2. Peɣu
 3. Siɣili
 4. Saa
 5. Datuuli
 6. Paɣili
 7. Shaɣu
 8. Nyɔŋ
 9. Pieɣu
 10. Bua
 11. Kunduŋ
 12. Gbungbuligu
 13. Nahu
 14. Zoli
 15. Kuliga
 16. Gburiŋ
 17. Zurazura
 18. Sakoɣu

Jahi yuya[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Danaa
 2. Dawuni
 3. Paɣanaa
 4. Paɣawuni

Musulinsi yuya[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Zibilim (Gibriel)
 2. Gariba (Abubakar)
 3. Yiri (Iddrisu, Iddi)
 4. Yemusa, Musa (Ya Musa)
 5. Azaara, Zara,Zaratu
 6. Asana,Sana,Sanaatu
 7. Alimatu,Alima,Sadia
 8. Habiba,Biba,Bibata
 9. AbdulRahman,Dahamani
 10. Yirifa (Inusah)

Gbengbe Yuya[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Tasalla
 2. Tanko
 3. Baako
 4. Bawa
 5. Matta
 6. Sikena
 7. Kande
 8. Siche
 9. Gado
 10. Nasakai

DƆƔILIBA Yuya[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Ʒinani
 2. Nanga
 3. Nanjaa
 4. Andani
 5. Ʒipupura

Sapashini Yuya[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Anim
 2. Kalahi
 3. Buaro
 4. Awusi
 5. Afariŋ
 6. Bojua
 7. Kumahi
 8. Bontoro

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]