Chimsi chuɣu

Diyila Dagbani Wikipedia
Chimsi Chuɣu
Islamic holidays, public holiday
Yaɣ sheliEid Mali niŋ
Di mini ŋaBinding of Isaac Mali niŋ
Dabisili shɛli dini niŋdi yuuni pulini10 Dhu al-Hijjah Mali niŋ
Foods traditionally associatedlamb meat, beef, seviyan Mali niŋ

E-Class


Chimsi chuɣu nyɛla chuɣu shɛli musulim nima ni puhira ka di nyɛ yuuni bahigu. Di nyɛla chuɣu shɛli dini puhiri chimsi goli puuni.

Chimsi goli biɛɣu pia dali ka chuɣu maa puhira.

Di ni Pili Shɛm: Musulinsi adiini puuni ka chimsi chuɣu pili. Ka di yila saha shɛli Anabi Ibrahima ni daa yɛn zaŋ o bia m-pa lɛhiya ka di daliri nyɛla o ni daa deei izini Naawuni sani la.[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Di Anfaani:Chimsi chuɣu ŋɔ kpaŋsiri dɔɣim ni ʒiʒiinitalli. Di lahi nyɛla din teeri Dagbamba Naawuni yɛltɔɣa.[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]