Bindirigu

Diyila Dagbani Wikipedia

E-Class

bindirigu
Yaɣ shelidisposable product, physical substance Mali niŋ
Pahi laQ13538519 Mali niŋ
Di bukaatadibu Mali niŋ
Binyɛra ka bɛ zaŋ namlifood ingredient Mali niŋ
Di malila tumafood allergy, satiety Mali niŋ
Ŋun bɔhim ŋa nyɛculinary art, food science Mali niŋ
Geography of topicgeography of food Mali niŋ
Ŋun zaŋli tum nyɛorganism Mali niŋ
Unicode rangeU+2615,U+1F33D,U+1F345-1F37C,U+1F382 Mali niŋ
NCI Thesaurus IDC62695 Mali niŋ
Unicode bachinima🍲 Mali niŋ
Yaɣilinon-food item Mali niŋ

Bindirigu nyɛla binshɛli ti ni dira bee n-nyuri li ka di tiriti alaafee (Health)[1]. Bindirigu zooya ka di nyɛla tihi ni mɔri, binkobiri, binwɔla,bin nema bee gala ka bin namda dira ka di tiri be ningbuna ni yaa, kpam,kom, ʒim, ni din pahi pahi. Salim zooya ka bɛ diri binʒi pam be ʒilɛli ni. Ninsalinima ni binkobiri zaa malila bin diri bindirigu ni biɛhi shɛli,tɔ amaa bindirigu ŋɔ nyɛla din kperi bi noli ni ka naan sirigi puli ni n ti wurim wurim n soŋsi zoosim ,gu ka taɣi dɔriti, alaafee (Health) kpaŋsibu ni din pahi.

Tɔhigu, binkob yɔligu, pukparilim ni kpatoointali n-nyɛ yɛli kpema din chɛ ka salinima tooi biɛ biɛhigu puuni ka dihiri be maŋsi[2]. Bindirigu nyɛla din ʒiri kaya ni taada pam ninsalinima ʒilɛli ni ka leegi ka di mirisiri bɛ tooin tibɔ dunia ŋɔ.

Bindira Duɣibu Balibu[3][mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Chimbu: Chimbu nyɛla bindirigu duɣibu soya puuni shɛli daadama ni mali n-duɣiri bindira. Di duɣirimi ka di nyɛla be yen zaŋ la bindirigu maa niŋ kpa tulli ni[4]. Bindiri shɛŋa din chimdi n-nyɛ; nyuli, Bɔraadi, Nimdi, Shinkaafa, gala ni din pahi.
 2. Waabu : Bindir' shɛŋa bɛ ni waari n-nyɛ; Nimdi, Gala, shinkaafa, tuya ni din pahi.
 3. Shabu : Bindir' shɛŋa beni duɣira ka di nyɛla bɛ shari li mi n-nyɛ bindira kamani; nimdi, boroboro, Sima, kariwana, nyuli ni din pahi pahi.
 4. Ŋɔbu: Bindir' shɛŋa beni duɣira ka di nyɛla be ŋɔrilimi n-nyɛ bindira kamani; nimdi.
 5. Nyɛligibu: Di nyeligiri kpam ka zaŋdili n diri bindir shɛŋa kamani; shinkaafa,dakunu, waache ni dim pahi.
 6. Monibu: Tuo zaafi bee saɣim, bonku, dakunu ni kaafa ni shinkahi kpula ka di duɣira ka di nyɛla di mondilimi .

Bindira Balibu[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Bindira balibu nyɛla ʒii buyo pɔin, ŋan nim n-nyɛ;

 1. Ʒɛvarivari
 2. Binwola
 3. Nimdi
 4. Bihim
 5. Gala[5]
 6. Kariwana ni shinkahiti
 7. Tuya ,salim tuya ni sima

Bindira Daa Anfaani[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Di tiri ti alaafee
 2. Di pahiri ti yaa
 3. Di pahiri ti niŋgbuna kom
 4. Di tiriti ningbuna ʒim
 5. Di zoori ti ningbuna kobituɣa

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Definition of food | Dictionary.com (en).
 2. food | Definition & Nutrition | Britannica (en).
 3. Cooking Vocabulary (en).
 4. Tips and tricks for frying food at home (en) (2020-04-14).
 5. no_name12 (2019-08-29). Types of Food – Do You Know All The Various Food Categories? (en-US).