Archaeological Site of Sabratha

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni
Archaeological Site of Sabratha
archaeological site
TiŋaLibya Mali niŋ
Din be shɛli polonaAz Zawiyah Governorate, Sabratha wa Sorman District, Tripolitania Mali niŋ
Be ni bee n pa kodoosheei zuɣuMediterranean Sea Mali niŋ
Tiŋgbaŋ yaɣili calinli32°48′19″N 12°29′6″E Mali niŋ
Significant eventlist of World Heritage in Danger Mali niŋ
Heritage designationUNESCO World Heritage Site Mali niŋ
World Heritage soliWorld Heritage selection criterion (iii) Mali niŋ
Map

E-Class

Archaeological Site of Sabratha daa nyɛla Numidia voli ka naan yi ti lee Roman tiŋ'karili din present-day Sabratha, Libya. Di daa nyɛla Phoenician [[daabiligu)) sheei, din daa soŋdi ka African hinterland nima nema yiri polo, ka daa lee be yuui Numidian biɛhigu shee zaŋti Massinissa poi ka naan yi ti labi mɛ 2nd mini 3rd centuries A.D.[1]

Taarihi[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Sabratha, din mini Libya waɣilim 40 km, modern Tripoli wulinluhili polo, nyɛla Phoenician ban daa ʒini ni 6th bee 5th century B.C ni daa zali shɛli, ka daa naan yi ti lee tiŋ'shɛli din tiri tooni pam Roman nima saha, Amaa di daa bi yuui paai Arabs ban daa be 7th century A.D. Zuŋɔ di mini Lepcis Magna n maɣisiri taba luɣishɛli din za di naba zuɣu lala yaɣili ŋɔ. Di saha ŋɔ saɣimbu daa pili la yuuni 1926.[2] Di ni daa ti paai Italian nima sulinsi saha (Italian colonial period) tiŋa maa zaa suhiri daa saɣim mi. British Military Administration saha, Dunia tɔbu din daa pahiri buyi la ŋmɛbu nyaaŋa, British nima daa di la liɣiri yuma ata ka di zaŋ tum tuma.[3]

A shell fell on the eastern wall of the Roman theater of the ancient city of Sabratha


Saɣimhu yuuni 2018

Damage resulting from the clashes in 2018

Be daa kpe la tabi ni saɣim yuuni 2018.

Nyabu shee/Source[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Lahabali ŋɔ nyɛla din yina sabbu din nyɛ yoli nhttps://en.wikipedia.org/wiki/Free_contenti .Di lansiisi (Licensed under) CC BY-SA IGO 3.0 (https://whc.unesco.org/en/licenses). Sabbu din yihi Archaeological Site of Sabratha puuni, UNESCO World Heritage Centre. A yi bori ni a tooi pahiri lansiisi din yooi ti baŋsim bayana kundi lahabaya (https://en.wikipedia.org/wiki/Free_license), pahimi suɣlo lihimi peeji ni niŋdi shɛm (https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Adding_open_license_text_to_Wikipedia). A yi bori lahabali din yɛn chɛ ka a labi zaŋ lahabaya bayana kundi ku bukaata https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Reusing_Wikipedia_content, pahimi suglo lihimi di zaŋ ku bukaata ni nyɛ shɛm).https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Terms_of_use

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]