Vuri Kum Pataba

Diyila Dagbani Wikipedia
Vuri Kum Pataba
stylistic device
Yaɣ sheliliterary consonance Mali niŋ

E-Class


Vuri puuni ka bachinima yirina ka di mi naanyi pa nam yɛltɔɣa.

  1. Gbaŋlana gbaami gbaŋlana, di ti chɛ ka gbaŋlana ŋmɛ gbaŋlana luhi gbaŋlana gbuɣin' gbana ŋɔ zuɣu.
  2. Fulani faralana fa Fati faralana fula
  3. Dawuni daa da dam Daliŋ daa dali la
  4. Chichaɣili chaŋ chaŋnaayili chimsi chuɣu la ni
  5. Ziblim ziligi Zakalia zuɣu zaŋ sooi zabila
  6. Sashirisi sa saɣim saɣinarigu saayibu sima sɔhila

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]