Sagnarigu Municipal Education

Diyila Dagbani Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Sagnarigu Municipal Education Unit nyela tumadu shɛli baŋ yuundi Karimbanima ni shikuruti di bɛ Sagnarigu yaagli