Saɣiri

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni

E-Class

saɣiri nyɛla binshɛŋa din daɣiri ti ʒileli. Saɣiri shɛhira nima n nyɛ; lɔba nima teli ti ʒileli ni,binchariti. Saɣiri nyɛla binshaɣu din ka alaafee zaŋ ti ninsalinima, ka di mali bukaata ni ti maani neeri ti biɛhisi shee ka di gu ka taɣi ti mini ti iyaali zaa ka che dɔri binbira bala pam.

Saɣiri barinanima[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

1. Saɣiri nyɛla binshɛɣu di pahi namdi doriti biɛhigu ni.

2.Doriti ŋɔ nuu yi yi,Saɣiri lan nyɛla binniɛma ban ni tooi tum daadam chuuta soɣibu shee. Binniɛma kamani tanbaɣinsi,koanaminjira be zilim nyɛla binniiɛn baligu shɛba ban pahi ka dimdi ni tooi be saɣiri ni. Ka binniɛn baligu ŋɔ kpe n soɣiri saɣiri ni. Amaa waɣiri ni nɔŋsi zaa soɣisinli shee nyɛla saɣiri ni.

3. Saɣiri lahi nyɛla din saɣindi ʒileli binyɛra pam,kamani kulisi,gɔɔta nima,ko'soya.

4. Di ni tooi lahi che ka pukpariba bindira bi niŋ viɛnyɛlinga. Shɛhira, di yi niŋ ka pukpara biri binbinli lɔba nima ni zooi shɛli di pala din ni tooi bili di yubu bɛ di ti yɛri di niŋ.

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]