Pubu:Zahim

Diyila Dagbani Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Zahim: fish

Yaɣa din pu do di ko "Zahim"

Din' doli ŋɔ 5 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 5 laasabu ni.