Pubu:Saha

Diyila Dagbani Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Saha (time)

Pubu yaɣi shɛli

Pubu yaɣili ŋɔ ni mali shɛŋa m-bɔŋɔ 3 ŋmahi-pu, ka ŋa yi 3 n-laɣim.

B

C

G

Yaɣa din pu do di ko "Saha"

Pubu balli ŋɔ ʒirila yaɣili ŋɔ kɔnko ɔ.