Pubu:Paati

Diyila Dagbani Wikipedia

Paati nyɛla din laɣim ninvuɣi shɛba ban mali hankaya ka bɛ niya nyɛla bɛ bɔri ni bɛ nyala yaa piibu piibu puuni.

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Paajinima din pu do di ko "Paati"

Din' doli ŋɔ 4 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 4 laasabu ni.