Pubu:Nigeria

Diyila Dagbani Wikipedia

Paajinima din pu do di ko "Nigeria"

Din' doli ŋɔ 2 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 2 laasabu ni.