Pubu:Mɔɣu

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni

All plants relatinf to herbs and shrubs.

Pubu yaɣi shɛli

Pubu balli ŋɔ n-ʒiri pubu yaɣili ŋɔ kɔ..

K