Pubu:Disambiguation pages

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni

Disambiguation pages

Yaɣa din pu do di ko "Disambiguation pages"

Pubu balli ŋɔ ʒirila yaɣili ŋɔ kɔnko ɔ.